Effektive saneringsmidler

Om oss

Dekon Chemicals AS utvikler effektive produkter for saneringsbransjen. Vårt hovedprodukt er et 2-komponent-saneringsprodukt som består av mikrober og en egenutviklet kjemikalie. Selskapet har de siste årene jobbet med testing og dokumentasjon for å klargjøre bruken av dette produktet i industriell sammenheng.

Marked

Dekon Chemicals har et internasjonalt markedsperspektiv, men vi ønsker å skaffe oss erfaring i det Norske markedet først. Selv i velregulerte Norge finnes det store utfordringer knyttet til oljeforurensning til land. Da ofte knyttet til tanker og rør som er lekk, industritomter som ryddes før omregulering, sanering av øvelsesområder for forsvar, brann og offshore, tankbiler som velter osv.

Myndighetene antar at det ligger over 7000 lokasjoner som har en grad av forurensning som krever tiltak. Det er bare de som er registrert.  Av nedgravde gamle private parafinanker er estimatet i underkant av 300 000. Lekkasjepotensialet er stort fordi de aller fleste er over 30 år gamle og rustne.

Man kan anta at en del andre land, med betydelig større befolkning og en mindre restriktiv miljøpolitikk, kan ha betydelig større utfordringer på dette området enn vi har i Norge. Derav et internasjonalt markedsperspektiv.

Bruk av mikrober til å renske olje er ingen ny og unik metode. Det som gjør vårt produkt interessant, er miksen av mikrober og vår kjemikalie. Dette øker effektiviteten betraktelig slik at det har en «industriell anvendelighet».

Bransjen som bistår med sanering av slik forurensning er en spesialisert bransje og de håndterer mange prosjekter hvert år. Forenklet sagt er det disse som er våre kunder. I Norge er Polygon og Norva24 blant de mest kjente. Enten de rykker ut til skadestedet og rensker opp forurenset masse eller frakter med seg massen til et sertifisert anlegg for sanering og senere deponering.

Slike selskaper har etterspurt nye løsninger som forenkler saneringsarbeidet og som reduserer saneringstiden. Det tjener både miljøet og «problemeier» /grunneier.